Luka

P&O Ports Dubai kupuje Luku Novi Sad?

Komisija za sprovođenje postupka privatizacije Luke Novi Sad AD predložiće  Ministarstvu privrede da odobri prijavu jedinog ponuđača u postupku, kompanije P&O Ports Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Odluka je doneta nakon druge sednice Komisije na kojoj je pregledana dopunjena dokumentacija ponuđača. Komisija je konstatovala da je pomenuta kompanija  u potpunosti postupila u skladu sa odlukom Ministarstva privrede od 5. marta 2019. godine i dokazala ispunjenost svih kvalifikacionih uslova propisanih javnim pozivom, kao i da je sva ostala dokumentacija u skladu sa Uputstvom za ponuđače i zakonskim propisima koji regulišu privatizaciju. 

Ministarstvo privrede će u narednom periodu pozvati P&O Ports Dubai na otvaranje finansijske ponude.

Izvor: RTV

Foto: Luka Novi Sad