Peti forum mladih lidera regiona održan u Novom Sadu

Peti forum mladih lidera regiona održan u Novom Sadu

U fokusu programa ovogodišnjeg Foruma mladih lidera regiona bili su izazovi na putu ekonomskog povezivanja i integracije država Zapadnog Balkana. U Novom Sadu okupili su se predstavnici poslovne zajednice sa prostora Zapadnog Balkana.

- Izuzetno je važno da razgovaramo i delimo iskustva sa regionom, u svakom vremenu, a posebno u ovom. Danas verovatno više nego ikada delimo iste izazove i probleme. Globalna pandemija, ugroženo zdravlje ljudi, kao i neizvesnost koja iz toga proističe. Neke od tema konferencije su izazovi u daljem razvoju zajedničkog tržišta, razvoj digitalnog i inovacionog tržišta, zeleni pristup tim procesima. Diskutovalo se i o tome šta je sve potrebno i moguće u novonastalim okolnostima učiniti da se ubrza inicijativa pod nazivom Mini Šengen koja nudi mega šanse za sve nas, za našu budućnost, da se region u kojem živimo više ne bi praznio. Ovi mladi ljudi moraju da imaju svoj glas i svoje mesto u određivanju i kreiranju sopstvene budućnosti. I ja ću, kao političar, biti jako ponosan kada to uspemo da uradimo u celom regionu. Da takva politika postane pravilo, a ne izuzetak - naglasio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Kako je tokom otvaranja rečeno, Zajedničko regionalno tržište je program za period od 2021. do 2024. godine na kojem Savet za regionalnu saradnju sa partnerima i vladama sa Zapadnog Balkana radi proteklih nekoliko meseci i zasnovan je na pristupu četiri slobode. Pre svega, to je sloboda kretanja roba, usluga, kapitala i ljudi, uključujući međusektorske mere, kao što su zeleni koridori, a radi usklađivanja sa evropskim pravilima i standardima i otvaranja mogućnosti za preduzeća i građane. Kako je izjavio zamenik predsednika Evropskog pokreta u Srbiji, prema studiji Svetske banke, ovakva jača integracija tržišta Zapadnog Balkana mogla bi regionu doneti dodatnih 6,2% rasta BDP-a.

- Tu je i razvoj regionalnog digitalnog prostora radi integracije Zapadnog Balkana u panevropsko digitalno tržište, kao i razvoj regionalnog industrijskog i inovacionog prostora u cilju transformacije industrijskih sektora. Jednako važan je i Zeleni program, pa će sve aktivnosti imati „zeleni“ pristup, što odražava Evropski zeleni plan i prevodi ga u Zeleni program Zapadnog Balkana – istakao je Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Srbiji.

Ovogodišnje izdanje Foruma pripremili su Evropski pokret u Srbiji - lokalno veće Novi Sad, Beogradski fond za političku izuzetnost u partnerstvu sa Savetom za regionalnu saradnju, a uz podršku Grada Novog Sada i Pokrajinske vlade.