Omni channel marketing – novosti u 2023. godini!

Omni channel marketing – novosti u 2023. godini!

Pred kraj svake godine sumiraju se utisci tekuće, prave planovi, poredi sa konkurencijom i posmatraju novosti koje bi mogle da se implementiraju. Marketing je takav da svaka novost zlata vredi i direktno, ili bar dugoročno, utiče na rast profita i razvoj poslovanja. S obzirom na brzinu informacija, rast trendova i dostupnost gotovo svega i svačega što bi konzument mogao da poželi, postavlja se pitanje postoji li još nešto što bi moglo da se pruži. Omni channel marketing je u toj niši „must have“ i, da, u Srbiji takođe.

Kanali distribucije proizvoda i usluga

Nekada davno postojao je jedan kanal distribucije koji je povezivao proizvod i kupca. Na primer, mogli ste da odete u radnju svog omiljenog brenda i tamo kupite najnoviji model patika. Danas, recimo, postoje različite aplikacije, društvene mreže, web platforme koje pružaju određene poruke određenoj grupi i različite (olakšavajuće) načine za kupovinu (recimo, učitavanje QR kodova gde za samo nekoliko sekundi završite započetu radnju). Šta to znači? Poruka koja se kreira i dalje deli, na primer, na Instagramu neće biti ista preko Newsletter-a, isto tako ni koraci koji započinju i završavaju poručivanje, dostavu i plaćanje.

Od tog jednokanalnog sistema prešli smo na višekanalni. Ova raznovrsnost kreiranja poruka i brojnost kanala distribucije dokazuju da je marketing danas sve, samo ne jednostavan, jer ogroman broj ljudi koristi najrazličitije kanale (neki od njih su sigurno tek u nastajanju).

Sa druge strane, postoji iskustvo od kog zavisi vernost ciljne grupe i preporuke koje su most za dodatni rast potrošača. Ova vrsta marketinga teži da pruži upravo takvo iskustvo koje potrošač želi na različitim kanalima i platformama.

Šta je, onda, omni channel marketing?

Omni channel zagovara, dakle, takav princip po kom je kupac u srži marketinškog toka dok konzumira besprekorno iskustvo namenjeno njemu. Od jednog kanala prodaje, preko višekanalnog sistema došli smo do, takozvanog, svekanalnog pristupa koji uklanja granice između različitih kanala marketinga i prodaje i stvara jedinstvenu, skladnu, homogenu celinu u čijem je centru samo kupac.

Upravo zbog rotiranja važnosti sa brenda na kupca, nikada nije bilo bitnije da se brend dokazuje, a iskustvo skuplja i unapređuje.

Opet jedan primer koji će vam približiti cilj svekanalnog pristupa. U brzom vremenu u kom funkcionišemo sigurno 20 godina, desilo se da isto tako brzo izađete iz kuće i zaboravite svoj pametni telefon. Na web sajtu vašeg brenda ste označili koji kaput želite da kupite, ali sada više niste sigurni. Ljubazni prodavac priskače u pomoć i omogući da preko tableta namenjenog kupcima, uz svoj ID broj ili karticu lojalnosti, završite kupovinu i izađete zadovoljni.

Omni channel marketing, kao pomoć u kreiranju perfektne usluge i maksimalnog doživlja, koristi još mogućnost pametnog prepoznavanja slika i primenjuje veštačku inteligenciju, dok nove tehnologije, kao što su Proširena i Virtuelna stvarnost, kreiraju unikatno korisničko iskustvo.

Šta je važno?

Kupac želi da dobije ono šta je naumio da kupi. U tom smislu, svekanalni pristup omogućava mu da bude prisutan na svim relevantnim mestima, da posmatra šta ga interesuje, izabere, da jednostavno kupi, a da mu je to omogućeno na više načina; da ukoliko nije zadovoljan proizvodom ima kome da se obrati, gde to da kaže i da su mu poznata prava u vezi sa tim; od značaja je za obe strane da kupac doživi svoje iskustvo i da ga deli dalje – na čemu ovaj ovaj marketinški princip počiva.

Dakle, omni channel marketing prati korisnika bez gubljenja i mešanja delova komunikacije. Ovakav marketinški način vas, jednostavno, tera da budete prisutni, dosledni, jasni i direktni.

Mišljenja smo da je ovo i više nego dovoljno za početak u marketinškoj 2023. godini.

 

Tagovi: