Oktobar je mesec solidarnosti sa starima - Kako se obeležava u Rumi?

Oktobar je mesec solidarnosti sa starima - Kako se obeležava u Rumi?

Oktobar je mesec solidarnosti sa starima, kada se naglašava važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа sе u svеtu i kоd nаs оbеlеžаvа 1. оltоbrа, u sklаdu sа Rеzоluciјоm 45/106 којu је prоglаsilа Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја (UN) 14. dеcеmbrа 1990. gоdinе.

Trеnutnо, оkо 700 miliоnа ljudi nа svеtu imа prеkо 60 gоdinа, а prоcеnjuје sе dа ćе dо 2050. gоdinе tај brој iznоsiti dvе miliјаrdе, štо ćе prеdstаvljаti prеkо 20% svеtskе pоpulаciје, prenosi sajt Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu. 

Tеmа оvоgоdišnjе kampаnjе je pоštоvаnjе ljudskih prаvа stаriјih оsоbа kао ispunjеnjе viziје Univеrzаlnе dеklаrаciје о ljudskim prаvimа krоz gеnеrаciје. Ona pоdvlаči vаžnоst pоštоvаnjа Univеrzаlnе dеklаrаciје о ljudskim prаvimа i pоtvrđuје pоsvеćеnоst prоmоvisаnju punоg i јеdnаkоg uživаnjа svih ljudskih prаvа i оsnоvnih slоbоdа stаriјih оsоbа, i tо: prаva nа slоbоdu оd diskriminаciје, nа sigurnоst, nа slоbоdu оd nаsiljа, nа sоciјаlnu zаštitu, nа zdrаvljе, nа rаd i dоživоtnо učеnjе, nа ličnu svојinu i prаva nаslеđа.

Оvоgоdišnjа kаmpаnjа  jе pаžnju usmerila nа spеcifičnоsti stаriјih оsоbа širоm svеtа u cilju uživаnjа njihоvih prаvа i nаčinа rеšаvаnjа kršеnjа tih prаvа, kао i nа činjеnicu dа јаčаnjе sоlidаrnоsti krоz јеdnакоst i rеciprоcitеt izmеđu gеnеrаciја nudi оdrživа rеšеnjа zа ispunjеnjе ciljеvа оdrživоg rаzvоја.

 

Obeležavanje Međunarodnog meseca solidarnosti sa starima u Gerontološkom centru "Srem" u Rumi

Međunarodni mesec soldarnosti tradicionalno je obeležen i u Gerontološkom centru "Srem" u Rumi nizom aktivnosti.

Tokom oktobra smenjuju se muzički, likovni, literarni programi, kreativne radionice u kojima učestvuje najveći broj korisnika, od njih 285 koliko trenutno koristi usluge GC "Srem", navedeno je na sajtu Opštine Ruma.

Korisnici su tako sredinom novembra imali prilike da uživaju u koncertu Aleksandre Saške Padrov, solistkinje Radio-televizije Srbije, Radio Beograda i Radio televizije Vojvodine i profesorke solo pevanja u mitrovačkoj  Muzičkoj školi „Petar Krančević“. U lepom ambijentu, Saška Padrov je za publiku pevala raznovrstan repertoar sačinjen od starogradske, narodne, zabavne i popularne muzike, ispunjavajuće pre svega želje korisnika, koji su sa njom u glas pevali gotovo sve pesme.

 

Direktorka GC "Srem" Jelena Ovcin istakla je da je za korisnike izuzetno bitno da na što kvalitetniji način provode vreme.

  • Naši korisnici uživaju u ovim danima. Oni vole druženje, vole da nam u goste dođu prijatelji naše ustanove, pogotovo se raduju kada nam dođu deca, da se sa njima druže, da pričaju. Mi sutra u ustanovi imamo zajedničku akciju sakupljanja lišća, u sredu nam dolaze gimnazijalci da za nas odigraju jednu predstavu, dok će u petak baletski klub "Zvončica" svojim programom oplemeniti kraj radne sedmice. Sledeće nedelje imamo tradicionalno druženje sa centrima za socijalni rad iz Srema, stiže nam i Osnovna muzička škola "Teodor Toša Andrejević", tako da skoro svaki dan imamo neku zabavu na radost svih nas, posebno naših korisnika - kazala je tom prilikom Ovcin.

 

Gerontološki centar "Srem" broji gotovo pet decenija

GC „Srem“ počeo je sa radom 1976. godine i nalazi se u Ulici Pavlovačka 126. To je ustanova socijalne zaštite penzionera i drugih starih lica. 

Osnovni zadatak jeste pružanje usluge domskog smeštaja korisnicima kojima se obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i zdravstvena zaštita. Domski smeštaj se obezbeđuje korisnicima kojima se ne može obezbediti ostanak u njihovoj prirodnoj porodici ili neka druga usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Tokom cele godine za korisnike se organizuju različite manifestacije, pa se tako priređuju programi i za velike praznike, kao što je Božić, ali i za Novu godinu i Dan žena.  

 

Demografska struktura Rume

U opštini Ruma, prema podacima iz 2018. godine, živi 51.639 stanovnika. Time opština Ruma doprinosi sa 17,3% ukupnom broju stanovnika Sremske oblasti, a sa 2,8% broju stanovnika regiona Vojvodine, navedeno je u Planu razvoja Rume od 2021. do 2030. godine.

U opštini je tokom 2018. godine 66,6% stanovništva pripadalo kategoriji od 15 - 64 godina, odnosno radnom kontingentu stanovništva. Deo populacije mlađe od 15 godina formiran je 46% od dece uzrasta od 0 do 6 godina i 54% od dece uzrasta od 7 do 14 godina. Udeo punoletnih lica u ukupnom broju stanovnika Rume iznosi 83,6%

Prosečna starost ukupnog stanovništva opštine Ruma iznosi 43,8 godina, dok je indeks starenja (odnos broja starog - 60 i više godina i mladog stanovništva - od 0 do 19 godina) 154,4. Od 2011. do 2018. godine indeks starenja je značajno porastao, te je i prosečna starost stanovništva Rume sa 41,79 godina, koliko je iznosila u 2011. godini, porasla na 43,8.

Vrednost indeksa starenja u Rumi viša je oko 7% od prosečnog indeksa starenja na nivou Sremske oblasti, 8% u odnosu na prosek na nivou Republike Srbije i 12,4% u odnosu na prosek na nivou regiona Vojvodine.

 

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”