Održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina - Jedna od članica HNV iz Rume

Održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina - Jedna od članica HNV iz Rume

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održani su 13. novembra, a cilj je utvrđen zakonom - ostvarivanje prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.
Gotovo pola miliona građana upisanih u Posebni birački spisak glaslo je na 949 biračkih mesta.

Ukupno 19 saveta birano je na neposrednim izborima, a četiri na elektorskim izborima.

Na neposrednim izborima uslov su stekle nacinalne manjine: albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, ruska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka, dok su članove nacionalnih saveta putem elektorske skupštine birale makedonska, hrvatska, crnogorska i goranska manjina.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine. Glasalo se i u Opštini Ruma i to na pet biračkih mesta - tri u Rumi i po jedno u Klenku i Nikincima.

Prema poslednjim podacima, iz 2021. godine, u Rumi je živelo 50.468 stanovnika. Po popisu iz 2011. godine najviše je Srba, potom Hrvata i Mađara. U pomenutom naselju Klenak, najbrojnija nacionalna manjina su Romi, dok su u Nikincima to Mađari, pa potom Hrvati.

Republička izborna komisija (RIK) usvojila je rezultate izbora, prema kojima je, između ostalih, izborna lista “Mađarska sloga” osvojila je 95,90% glasova (35 mandata), “Srbija za Rome” 95,55%o glasova (34 mandata), “Za jedinstvo Roma Srbije” 3,07% glasova (jedan mandat).

Lista “HRvati i dalje ZAjedno” pobedila je na izborima za novi saziv Hrvatskog nacionalnog veća na elektorskoj skupštini. Glasala su 82 elektora, a pomenutu listu podržalo je 80 elektora, dok su dva listića bila nevažeća. Jedan od članova biće i Hristina Štimac iz Rume.

Aktivnost i saveta u Rumi

Sudeći po internet prezentacijama nacionalnih saveta pomenutih nacionalnih manjina, u Rumi u najaktivniji Romi, koji obilaze naselja, održavaju kulturne programe, a u Klenku je i postavljena tabla sa imenom ulice Dejan Kostića - heroja sa Košara. Kada je reč o hrvatskoj nacionalnoj manjih, pažnja se posvećuje očuvanju tradicije zahvaljujući Hrvatskom kulturno-prosvetnom društvu Matija Gubec. Za Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine nema podataka.

Nacionalne manjine u Srbiji

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, nacionalne manjine čine oko 13% stanovništva Srbije.

Najbrojnije nacionalne manjine su Mađari (najzastupljeniji u Vojvodini), zatim Romi (region južne i istočne Srbije i Vojvodina) i Bošnjaci (pretežno žive u Šumadiji i zapadnoj Srbiji). U značajnom broju ima i Slovaka 52.750, Hrvata 57.900, Crnogoraca 38.527, Vlaha 35.330, Rumuna 29.332, Makedonaca 22.755, dok manje od 20.000 imaju Bugari, Rusini, Bunjevci. Po nekoliko hiljada imaju Nemci, Slovenci, Albanci, Ukrajinci , a po nekoliko stotina Poljaci, Aškalije i Grci.

Bez obzira što procentualno učešće manjina nije u velikom broju, društveno-politički sistem Republike Srbije ustrojen je na principu potpune zaštite nacionalnih manjina, i uključuje mnoga nova i originalna rešenja koja se ne mogu sresti u drugim državama, ističe se na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.