Održana obuka o aspektima elektronske trgovine i zaštiti potrošača u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Održana obuka o aspektima elektronske trgovine i zaštiti potrošača u procesu pristupanja Evropskoj uniji

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, dana 14. aprila 2022. godine, održana je obuka o aspektima elektronske trgovine i zaštiti potrošača u procesu pristupanja Evropskoj uniji u okviru Tvining projekta koji realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija zajedno sa Privrednom komorom Srbije.

Elektronska trgovina u Srbiji dobija na sve većem značaju i zato je važno da se sve više pažnje posveti aspektu zaštite potrošača.

Olivera Simović dirktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga je pozdravila sve prisutne i istakla da veliki broj privrednika ima interenet stranicu, ali ne koristi mogućnosti e-trgovine. Dodala je da je upravo ovaj kanal prodaje u velikoj meri porastao i bio izuzetno značajan za vreme pandmije, budući da su mnogi privrednici bili prinuđeni da pređu na ovaj vid poslovanja.

Pomoćnica ministra trgovine Višnja Rakić rekla je da zaštita potrošača postaje sve značajniji segment u elektronskoj trgovini i dodala je da je veliki korak napravljen usvajanjem Zakona o zaštiti potrošača 2021. godine koji pruža osnovu za dalje unapređenje funkcionisanja elektronske trgovine u Srbiji.

Obuka ima za cilj da kompanijama koje posluju u oblasti elektronske trgovine približi zakonska regulativa, najbolje prakse i trendove iz oblasti e-trgovine u Evropskoj uniji. Važna su iskustva zemalja u svetu i u okruženju, a to će se omogućiti kroz Tvining projekat EU koji se sprovodi od juna 2021. godine, a ima za cilj da dalje unapredi oblast zaštite potrošača u oblastima koje su poslednjih godina dožive veliku ekspanziju

Obuku su vodili Piotr Adamčevski - Kancelarija za zaštitu konkurencije i potrošača Poljske, i Agnješka Šafran, Kancelarija za zaštitu konkurencije i potrošača Poljske, ekspe rti na Tvining projektu uz obezbeđeno simultano prevođenje.

Izvor: www.pks.rs