Objavljeni brojevi na koje se penzioneri izjašnjavaju o načinu isplate penzija

Objavljeni brojevi na koje se penzioneri izjašnjavaju o načinu isplate penzija

Brojevi telefona banaka putem kojih penzioneri mogu da se za izjasne o načinu isplate penzije i ostale informacije u vezi s isplatom objavila je Narodna banka Srbije.

Načini na koje se korisnici mogu opredeliti za isplatu penzija su isplatom penzije u prostorijama banke ovlašćenom licu, na osnovu jednokratnog punomoćja kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje penzije sa tekućeg računa korisnika ili isplatom penzija na kućnu adresu korisnika u saradnji sa JP Pošta Srbije.

Penzioneri se pozivanjem brojeva telefona svoje banke može izjasniti i o tome da ne želi da mu penzija bude isplaćena na napred navedene načine, ako poseduje platnu karticu koju može dati osobi od poverenja ili na drugi način raspolažu sredstvima sa računa.

Brojeve telefona možete pogledati ovde.