Objavljena crna lista trgovaca na internetu

Objavljena crna lista trgovaca na internetu

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) i Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine objavili su spisak na kome se nalazi 98 trgovaca koji prodaju na društvenoj mreži Fejsbuk, a za koje se sumnja da ne posluju u skladu sa propisima.

U najvećem broju slučajeva reč je o prodaji odeće i obuće, a kako se kaže u saopštenju, do liste, koja nije konačna, se došlo na osnovu provere nekih trgovaca na Fejsbuku, što je rađeno u saradnji sa potrošačkim organizacijama članicama NOPS.

Zakon o elektronskoj trgovini propisuje koje informacije pružalac usluge elektronske trgovine mora da poseduje, a među njima je i obaveza da ako se navode cene, one moraju biti jasno naznačene, a posebno se mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču.

-Ukoliko trgovac poseduje sve navedene podatke i ukoliko su isti tačno navedeni smatra se da on posluje u skladu sa Zakonom i da je kupovina kod takvog trgovca bezbedna, u smislu da se u toj situaciji primenjuju i odredbe Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona kojima se reguliše poslovanje van poslovnih prostorija trgovca - navodi se u saopštenju.