NSZ: Komunikacija sa strankama elektronskim putem

NSZ: Komunikacija sa strankama elektronskim putem

Nacionalna služba za zapošljavanje privremeno je obustavila neposredan rad sa strankama, zbog trenutne situacije uzrokovane širenjem virusa COVID-19, ali je omogućila komunikaciju elektronskim putem.

Poslodavcima kod kojih će, usled vanrednog stanja, doći do prekida realizacije programa, prekid će se tretirati kao odlaganje izvršenja ugovornih obaveza, do završetka nastalih okolnosti.

Licima zainteresovanim za program samozapošljavanja kao i onima koji su već podneli zahtev za učešće u navedenom programu dostaviće se elektronskim putem prezentacija obuke pod nazivom Put do uspešnog preduzetnika.

Prva prijava lica na evidenciju i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti može se podbneti elektronskim putem. Dostavljanje uverenja o statusu lica na evidenciji, takođe, će se sprovoditi elektronskim putem, kao i podnošenje zahteva/prijava po raspisanim javnim pozivima/konkursima.

Detaljne informacije i obrasci biće danas, 23. marta, dostupni na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.