Novi zakon o akcizama za alkoholna pića

Novi zakon o akcizama za alkoholna pića

Novi zakon ujednačava iznos akcize za sva jaka alkoholna pića u odnosu na procenat alkohola koji sadrže, a ne u odnosu na sirovinu od koje su nastala.

Akciza na određeno piće biće veća, što je procenat čistog alkohola u njemu – viši.

Razlog menjanja akcizne politike kada je reč o alkoholnim pićima je usklađivanje sa direktivama EU.

Više o ovoj temi pročitajte na Vizija računovodstvo.