Novi podsticaj turizmu u Srbiji

Novi podsticaj turizmu u Srbiji

Vlada Srbije danas je usvojila Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Srbije, za koje je predviđen budžet od ukupno pet miliona dinara.

U saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, stoji da na osnovu Uredbe pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Srbije, koje poseduju propisanu licencu, i to po realizaciji organizovanog dovodjenja turističkih grupa domaćih ili stranih turista (najmanje 15 turista).

Subvencija za ostvarena tri do četiri noćenja, za organizovano turističko putovanje, odnosno za ostvarena dva do četiri noćenja za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 15 evra.

Za ostvarenih pet i više noćenja, za organizovano turističko putovanje, odnosno za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, subvencija po stranom turisti biće 20 evra.