Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine: Preduzeća u Vojvodini  zadovoljna trenutnim poslovanjem

Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine: Preduzeća u Vojvodini zadovoljna trenutnim poslovanjem

Razvojna agencija Vojvodine sprovela je u septembru trideset i sedmo istraživanje Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, čiji su rezultati objavljeni u publikaciji Biznis barometar privrede AP Vojvodine. Kako su preduzeća u Vojvodini ocenila svoje trenutno poslovanje, saradnju sa klijentima i zaposlenost, rast prodajnih cena i broja zaposlenih pričamo sa Nikolom Žeželjem, direktorom Razvojne agencije Vojvodine.

Ispitivanje poslovne klime u Vojvodini sprovedeno je na uzorku od 218 preduzeća koja posluju na teritoriji pokrajine u svim sektorima delatnosti. Sveukupno poslovanje je, kaže Žeželj, uglavnom ocenjeno kao dobro i zadovoljavajuće, samo je mali procenat ispitanih stanje ocenio kao loše. Očekivanja u pogledu ukupnog poslovanja su, navodi Žeželj, optimistična.

-Najveće zadovoljstvo trenutnom poslovnom klimom iskazala su preduzeća u sektoru građevinarstva, dok su najpozitivnija očekivanja u vezi sa budućim poslovanjem iskazana u sektoru prerađivačke industrije- rekao je Žeželj.

Prema nalazima istraživanja, obim i dinamika poslovanja sa stranim klijentima je uglavnom nepromenjena.

-Kod trećine preduzeća zabeleženo je povećanje obima poslovanja sa klijentima iz inostranstva. U pogledu očekivanja, može se reći da su ona pozitivna budući da mali broj ispitanika očekuje smanjenje obima saradnje. Zvanična statistika koja prati kretanja na tržištu rada pokazuje pozitivne tendencije u smislu povećanja broja zaposlenih lica. Ovakva kretanja preslikana su i u našem uzorku. Trećina preduzeća obuhvaćena našim istraživanjem beleži povećanje broja zaposlenih u prethodnom periodu - kaže Žeželj.

Vojvođanski privrednici ne očekuju značajnije promene koje se tiču prodajne cene njihovih proizvoda, kako u pogledu trenutnog stanja tako i u pogledu njihovog kretanja u narednom periodu. Prema nalazima poslednjeg istraživanja mali procenat preduzeća je realizovao razvojne projekte sa nekom naučnom institucijom. Najzastupljeniji vid saradnje su, navodi, projekti unapređenja postojeće tehnologije, koje najčešće realizuju preduzeća iz sektora prerađivačke industrije.

-Interesantno je da kao razlog za izostanak saradnje sa naučnoistraživačkim institucijama, preduzeća navode nepostojanje potrebe. Međutim, bilo je i onih koji nisu imali informacije o tome na koji način mogu da dođu do partnera u nauci - kaže direktor Razvojne agencije Vojvodine.

Razvojna agencija Vojvodine je, prema rečima Žeželja, sektore agrobiznisa, prateće automobilske industrije i sektor IKT prepoznala kao one koji prema broju domaćih i stranih kompanija, visini investicija i broju zaposlenih naviše vuku Vojvodinu napred.

-Tome u prilog ide i značajan udeo ovih sektora u kreiranju bruto dodate vrednosti regiona, kao i dominantno zadovoljstvo ukupnim poslovanjem preduzeća iz našeg istraživanja koja posluju u tim sektorima – rekao je Žeželj.

Ispitana preduzeća na teritoriji AP Vojvodine pozitivno su ocenila svoje trenutno poslovanje, saradnju sa stranim klijentima i zaposlenost, pri čemu su ocenili da je došlo do povećanja prodajnih cena. U narednom periodu privrednici očekuju poboljšanje poslovanja, povećanje obima saradnje sa stranim klijentima, rast prodajnih cena i rast broja zaposlenih na nivou celokupne privrede Vojvodine.