Marija Ćalović: Sinergizam svih aspekata biznis modela daje najbolje rezultate

Marija Ćalović: Sinergizam svih aspekata biznis modela daje najbolje rezultate

Farmacija, farmacija kao biznis i etika unutar nje, neke su od najčešćih tema u poslednjih godinu dana, a uvek u krizna vremena. Iako smo zahvalni naučnicima, tehnologiji i medicini, iako se radujemo kada za bilo koju vrstu fizičke boli, bolesti i upala postoji lek, neke stvari po automatizmu izazovu javnost na reagovanje.

Nekada davno Hipokrat je govorio da je nauka majka znanja, ali da mišljenja rađaju neznanje. Isto tako je govorio da ne učiniti ništa može nekada biti dobar lek. O prostoru između ove dve jako važne misli, stavljene u kontekst današnjeg vremena, problema koji nas muče, nerešenih pitanja o kojima medicina i farmacija tragaju, razgovarali smo sa Marijom Ćalović, magistrom farmacije, koja se vrlo uspešno bavi digitalnim marketingom, a sigurno je znate kao mamu i suprugu iz priče „Tatin dnevnik“.

O nekim stvarima ćete razmišljati nakon intervjua. Za početak, promislite o podelama mišljenja vezanih za teme oko kojih ne bi trebalo da smo podeljeni, o tome da li je farmacija biznis i kakav, a obavezno razmislite o sadejstvu i težnji za popravljanjem i sticanjem blaženstva koje garantuje sinergija. Ona je preporuka ove priče.

Sa Marijom Ćalović razgovarala je Milica Savić.