Mališani sa Kosova u poseti Novom Sadu

Mališani sa Kosova u poseti Novom Sadu

Preko 50-oro dece sa Kosova i Metohije koji trenutno borave u Vrbasu, bili su u jednodnevnoj poseti Novom Sadu. Posetili su centar Grada, zgradu Pokrajinske vlade i obišli fruškogorske manastire. Mališani iz Leposavića, Leška, Sočanice i Kamenice, tokom petodnevne posete, imaju priliku da obiđu Novi Sad, Vrbas i druge gradove u Vojvodini kao i najznačajnije kulturno-istorijske institucije.

Kako je njihov današnji domaćin, potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić rekao, nadamo se da će klinci tokom boravka u Srpskoj Atini obogatiti svoje znanje o kulturi i istoriji Srbije, upoznati nove prijatelje i odavde poneti lepe uspomene za ceo život.

Mnogo mališana na Kosovu žive u nepovoljnim okolnostima, neka zbog toga što im se porodice iz očaja upuštaju u nebezbedne migracije, a druga zato što žive u rezidencijalnim ustanovama ili se nalaze na ulicama.
Svaka treća osoba na Kosovu živi ispod granice siromaštva, a u međuvremenu nezaposlenost dodatno raste preko 30%. Zbog socioekonomskih faktora, mnoge porodice ne mogu priuštiti svojoj deci kvalitetno obrazovanje niti slobodno vreme.

Prema istraživanjima koja je sproveo UNICEF na Kosovu prethodnih godina, svako četvrto dete mlađe od pet godina živi u najsiromašnijim domaćinstvima. U delu koji se tiče dečijih prava navodi se da je situacija zabrinjavajuća u pogledu siromaštva u detinjstvu kao i da se deca iz manjinskih zajednica i dalje kategorišu kao deca sa najgorim položajem.
Treba napomenuti da zbog diskriminacije i marginalizacije, deca iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana spadaju među najugroženiju na Kosovu. Štaviše, neka deca sa takvom pripadnošću kao i ona koja su vraćena iz zapadnoevropskih zemalja, ne pohađaju školu i prinuđeni su da rade.

Na Kosovu na svakih 1.000 rođenih, 16 dece umre pre nego što dočekaju peti rođendan, pri čemu se 70 posto ovih smrti dogodi u prvom mesecu života, dok je taj broj gotovo dva puta veći među decom iz navedenih manjinskih zajednica.

Takođe, navodi se i da je prethodnih godina oko 8% mališana uzrasta od 2 do 17 godina imalo funkcionalne poteškoće koje se odnose na vid, sluh, hodanje, komunikacija i učenje, dok je taj procenat još veći među decom iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Boravak u Vojvodini za decu sa Kosova i Metohije je višestruko važan.  On omogućavaju deci da stvore osećaj pripadnosti, lične vrednosti i samopoštovanja. Zahvaljujući tome, deca razvijaju međusobno poverenje i poštovanje i uspostavljaju značajna prijateljstva i društvene veze.

Među njima ima onih bez roditeljskog staranja, iz višečlanih porodica ili sa bolesnim roditeljima pa je veoma važno da deca ovde ulaze u interakciju i sa odraslima koji se prema njima ophode negujuće i podržavajuće.
Kako bi se podržao društveni, kognitivni i kreativni dečiji razvoj ove dece treba organizovati što više događaja poput kampova i drugih vanškolskih aktivnosti ovog tipa tokom cele godine.
Mališani iz južne Srpske pokrajine zaslužuju jednako dobre uslove za život kao što ih imaju njihovi vršnjaci u severnoj srpskoj pokrajini.