Krizni PR: Kako pripremiti tim za narušavanje bezbednosti podataka

Krizni PR: Kako pripremiti tim za narušavanje bezbednosti podataka

Svi radnici u vašoj kompaniji osetiće posledice kršenja bezbednosti podataka, bez obzira na njihov sektor ili ulogu. To se odnosi i na vaš PR tim. Ovaj tim ima jednu od najvažnijih uloga jer je dodirna tačka za vaše klijente i zajednicu u celini. Predstavljamo vam pet saveta za pripremu vašeg PR tima za narušavanje bezbednosti podataka.

1. Uverite se da je vaš PR tim upoznat sa vašim poslovnim procesima i investicija

Vaš PR tim mora biti svestan vaših poslovnih procesa i investicija. PR tim ne može da se pravilno ophodi prema vašim klijentima i medijima ako nemaju sve potrebne informacije o upadu i proizvodima koji su na udaru.

2. Uskladite timove za odnose sa javnošću, bezbednost i procenu rizika

Uskladite PR tim, bezbednosni tim i tim za procenu rizika. Ovi timovi moraju da rade zajedno i da usklade svoje procese, planove za odgovor na krizu i ciljeve.

3. Dajte svom PR timu alate za praćenje unutrašnjih situacija i eksternih medija

PR timu pružite alate da prate internu situaciju i eksterne medije. Tako će steći ideju o uticaju krize na reputaciju i moći će da razvijaju poruke koje mogu da umanje njen uticaj ili ga čak potpuno neutrališu.

4. Razviti planove krizne komunikacije

Razvijte planove za kriznu komunikaciju. Vaš PR tim mora da ima pristup planovima šta raditi u slučajima narušene bezbednosti podataka. Možete napraviti jedan osnovni plan za razne scenarije, ili možete napraviti više planova za više situacija. Planovi moraju uključiti interne i eksterne komunikacijske procedure i savete za implementaciju. 

5. Obezbediti sveobuhvatnu obuku za sve članove PR tima

Obezbedite sveobuhvatno usavršavanje za sve članove PR tima. Svaki član tima mora da prođe kroz ovakvu obuku s vremena na vreme, kako se procesi i proizvodi menjaju ili evoluiraju. Takođe moraju da budu upućeni u vaše planove i svoju ulogu u njima.

Tagovi: