Kazne do 2 miliona za nepoštovanje Zakona o fiskalizaciji

Kazne do 2 miliona za nepoštovanje Zakona o fiskalizaciji

Krajnji rok za prelazak na novi sistem fiskalizacije 01. maj. Ovo znači da ste od 1. maja u obavezi da promet na malo, evidentirate, preko elektronskog fiskalnog uređeja.

Ukoliko se oglušite o ovu zakonsku odredbu, očekuje vas novčana kazna koja će se kreće od 300.000 do 2 miliona dinara.

Za šta su sve predviđene novčane kazne Zakonom o fiskalizaciji i ko će sve snositi odgovornost za nepoštovanje zakonskih odredbi, čitajte u novom blog postu.

Novčane kazne

Kaznom od 300.000 do dva miliona dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako ne evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo.

Ista kazna je predviđena i ako:

* Obveznik fiskalizacije od 1. maja ne izda fiskalni račun

* Ako račun ne sadrži obavezne propisane podatke;

* Fiskalni račun sadrži neispravne podatke od značaja za visinu poreske obaveze.

* Obveznik ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Za prekršaje će se pored pravnog lica, kazniti i odgovorno lice u pravnom licu obvezniku fiskalizacije i to novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Za navedene prekršaje kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Takođe, odgovornost ima i fizičko lice koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, a koje nije preduzetnik. – Ako napravi pomenute prekršaje biće kažnjeno novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Računovođe traže pomeranje roka za fiskalizaciju.A koji je razlog pomerenja roka za fiskalizaciju pročitajte OVDE.