Kakva su predviđanja kada je u pitanju žensko preduzetništvo u Srbiji u 2023. godini?

Kakva su predviđanja kada je u pitanju žensko preduzetništvo u Srbiji u 2023. godini?

Preduzetništvo je poslednju deceniju frekventna tema zbog neiscrpne mogućnosti da svoje ideje pretvorite u unosan posao. To bi značilo da ljubav prema nečemu, stručnost i iskustvo mogu dovesti do toga da radite svoj san. Da li biste mogli više poželeti? Bez obzira na široki spektar koje preduzetništvo obuhvata, žensko preduzetništvo ukazuje na značajan niz pobeda, poraza, kritika, napredovanja, mogućnosti i uspeha, a kao takvo u usponu je i u Srbiji Krajem novembra ove godine iz Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije rečeno je da je za sledeću godinu planirana snažnije podrška ženama preduzetnicama. O čemu je tačno reč?

Šta je žensko preduzetništvo?

Preduzetništvo obuhvata nekoliko koraka. Najvažniji su (inovativna) ideja, organizovanje i pokretanje poslovanja. Žensko preduzetništvo se odnosi na isto to, samo spremnost, hrabrost, odgovornost, upornost i vođstvo od strane žene. Kod organizovanja i pokretanja poslovanja važno je da, u ovom slučaju, žena poznaje sve tržišne prilike u vezi sa poslovanjem, svoju konkurenciju i da svoje znanje i iskustvo implementira u viziju i misiju.

Iako žene preduzetnice čine četvrtinu ukupnog broja privrednika u Srbiji, one se i dalje susreću sa otežanim okolnostima u svom funkcionisanju. Na primer, pri započinjanju biznisa, i nejednakim pravnim mogućnostima (jedna od najviše praćenih priča o mamama preduzetnicama je u vezi sa njihovim porodiljskom odsustvom u odnosu na mame zaposlene u javnim preduzećima).

Izazovi sa kojima se susreću žene preduzetnice

Verovali ili ne, lista je duža. Nesigurnost koja se javlja pre i tokom realizovanja ideje nastaje usled saznanja o otežavajućim okolnostima, gde je jedna gore navedena. Usled dobro poznate priče o porodiljskom odsustvu mama preduzetnica, tema o ženskom preduzetništvu u široj javnosti još uvek je rezervisana za tradiciju u kojoj dominira muškarac, a u kojoj balansiranje privatnog i poslovnog života pripada (najčešće) ženi.

Finansijska sredstva potrebna za dalja ulaganja i tekuće troškove lakše je (često) dobiti kada je u pitanju preduzeće u muškom vlasništvu. Usled ovakvih, a samo najzastupljenijih u javnosti, izazova – znanje koje žena poseduje olako će ostaviti sa strane i odustati.

Koja su moguća rešenja za 2023. godinu?

Situacija na kraju ove godine je ostavila ogroman prostor za predviđanja i diskusiju o tome kako će propisi u bliskoj budućnosti tretirati žene preduzetnice. Trenutno se one, iako vode svoje biznise, posmatraju kao nezaposlene, što im otežava da koriste svoja prava. S obzirom na to, ohrabrujuća je vest da su predlozi izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju ušli u skupštinsku proceduru, rečeno je iz udruženja „Mame su zakon“, a preneli su mediji.

Kada su u pitanju državne institucije, njihova podrška i osluškivanje problema vrlo su značajni u procesu unapređenja siutacije u ženskom preduzetništvu. Ministarstvo privrede, recimo, najavilo je za sledeću godinu snažniju podršku ženama preduzetnicama pod nazivom „Žene su zakon“. Plan je na akcijama koje bi doprinele izjednačavanju prava mama preduzetnica sa mamama u stalnom radnom odnosu (ILI PRECIZNIJE, MOŽDA, SA ZAPOSLENIM ŽENAMA) kada je porodiljsko odsustvo u pitanju.

Podsećamo da od 2021. godine Ministarstvo privrede sprovodi program finansijske podrške namenjen preduzetnicama i mladima u početnoj fazi poslovanja, pa i onima koji tek žele da pokrenu svoj biznis. Ovaj program pomoći predstavlja kombinaciju bespovratnih sredstava iz budžeta i kredita Fonda za razvoj, o čijem uticaju na pomoć u ovoj priči sledi više u pasusu ispod.

Sa druge strane, finansijski benefiti (u obliku nepovratnih sredstava, kredita, besplatnih pravnih saveta, novčanih sredstava za nabavku opreme i sličnih olakšavajućih okolnosti) ogledaju se i u raspisanim javnim konkursima za koje je potrebno pratiti stranice, recimo, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, predstaviti svoju ideju, budžet i aplicirati.

Do kraja decembra 2022. godine bilo je moguće aplicirati za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u toj godini. Dakle, i sajt Fonda za razvoj bio je pravo mesto za praćenje aktuelnih programa za podsticanje ove vrste preduzetništva, a svakako je preporuka za informacije koje će pratiti novu godinu.