Kako se određuje visina eko takse?

Kako se određuje visina eko takse?

Ukoliko ste i vi preduzetnik, pravno lice, udruženje ili član neke druge nedobitne organizacije, od 2019. godine ste u obavezi da platite eko taksu.

Novčana naknada koju kao obveznik plaćana eko takse morate da izdvojite kreće se od 5.000 do 2 miliona dinara, a najčešće pitanje koje Vizijine računovođe dobijaju, jeste – "Od čega zavisi visina eko takse?”

U Srbiji plaćanje eko takse ne zavisi od toga koliko preduzeće zaista zagađuje zajednički životni prostor, već od – veličine njihovog biznisa, kao i od delatnosti u kojoj posluje.

Kriterijumi za određivanje visine eko takse


Dakle, visina eko takse se određuje na osnovu:

1.Šifre delatnosti – šifra određuje koliki je uticaj na životnu sredinu(mali, srednji ili veliki)
2.Veličine preduzeća, na kraju poslovne godine – U skladu sa ovim kriterijumom preduzeća mogu biti mikro, mala, srednja i velika, a što se utvrđuje završim računom gde se nalazi podaci o aktivi, broju zaposlenih i godišnjem prihodu.

Visina eko takse u skladu sa ovim parametrima bi iznosila:

Ne znate kako da odredite da li je vaše preduzeće mikro, malo, srednje ili veliko? OVDE možete pročitati sve o parametrima za određivanje. 

Primer iz prakse

Ono što je zanimljivo kada je reč o određivanju eko takse jeste da preduzeće koje po šifri delatnosti spada u velike životne zagađivače, a po veličini preduzaća u mikro preduzeće, plaća najnižu eko taksu.

Sa ovakvim primerom smo se u praksi susreli 2021. godine sa firmom RIO TINTO.

Iako šifra delatnosti ovog preduzeća (0891 – eksploatacija minerala) ima veliki uticaj na životnu sredinu, Rio Tinto je na finanasijskom izveštaju za 2020. godinu imao 0 dinara prihoda, 4 zaposlena i aktivu od 132.000 evra. Prema ovim parametrima, RIO TINTO spada u mikro preduzeća i zato je eko taksa, bez obzira što je veliki zagađivač, za njega iznosila 20.000 dinara.

 

Tagovi: