Kako možete izuzeti 80% kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice?

Kako možete izuzeti 80% kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice?

Zakonom o porezu na dobit iz 2019. godine je uveden poreski podsticaj koji podrazumeva izuzimanje 80% kvalifikovanog prihoda iz osnovice za porez na dobit.

Ovaj podsticaj je uveden kako bi privredni subjekti ulagali u istraživanje i razvoj – stvaranje autorskog dela i dela srodnih autorskom.

Glavni uslovi za izuzimanje kvalifikovanih prihoda su:

1. Deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine;
2. Kao i pozitivno rešenje o prijavi nosioca prava od Zavoda najkasnije do isteka poreskog perioda u kojem se prvi put primenjuje izuzimanje.

Šta se smatra kvalifikovanim prihodom?

Kvalifikovanim prihodom se smatra prihod koji je ostvaren po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu po osnovu ugovora o licenci.

Prenos celokupnih imovinskih prava ne smatra se kvalifikovanim prihodom.

Šta se smatra kvalifikovanim rashodom?

Kvalifikovanim rashodom se smatra ukupni istorijski ili tekući poresko priznati rashodi u vezi sa aktivnostima istraživanja I razvoja koje su kao posledicu imale nastanak deponovanog autorskog dela ili premeta srodnog prava, odnosno pronalaska.

Kako se utvrđuje kvalifikovani prihod?

Kvalifikovani prihod se utvrđuje korišćenjem formule:

KP=(UP-KR)*UKR/UT
KP-kvalifikovani prihod

UP-ukupni prihodi koji su nastali po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno sa pronalaskom

UKR- kvalifikovani reshod (istorijski I tekući poresko priznati rashodi koji su u neposrednoj vezi sa istraživanjem I razvojem u Republici)

UT-ukupni troškovi koji su nastali u vezi sa autorskim ili srodnim pravom, odnosno pronalaskom

 

Obveznik koji želi da podnese zahtev za izuzimanje 80% kvalifikovanog prihoda, mora da poseduje i određenu dokumentaciju ukoliko koristi ovaj poreski podsticaj.

Više čitajte na LINKU.