Kako da prijavite poslovne prostorije ako ste obveznik fiskalizacije?

Kako da prijavite poslovne prostorije ako ste obveznik fiskalizacije?

Od 1. oktobra poreski obveznici su u obavezi da posredstvom portala ePorezi prijave poslovne prostore i poslovne prostorije u kojima obavljaju delatnost za koju je neophodno posedovanje fiskalnog uređaja. Prijavljivanje poslovnih prostora i poslovnih prostorija je prvi korak u procesu eFiskalizacije.

Razlog za dostavljanje podataka o poslovnim prostorijama je generisanje jedinstvene oznake za svakog obveznika fiskalizacije, kako bi mogli da započnu proces eFiskalizacije.

Obveznik fiskalizacije podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama dostavlja Poreskoj upravi podnošenjem prijave. Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi u roku od tri dana od dana podnošenja. O odluci dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku. Ukoliko je prijava prošla proveru, obaveštenje koje će biti dostavljeno fiskalnom obvezniku, sadržaće jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

Vizija računovodstvo za vas je pripremilo sve o bezbednosnim standardima fiskalizacije i subvencijama za fiskalne uređaje.