Kako će privatni sektor predavati e-fakture?

Kako će privatni sektor predavati e-fakture?

Novi Zakon o eletronskom fakturisanju uneo je mnogo zabune i novina u poslovni svet, ali reguliše pitanja izdavanja, slanja, prijema, obrade i čuvanja faktura.

Regulisani su saržaji i elementi elektronskih faktura između:

1. Subjekata privatanog sektrora
2. Subjekata javnog sektora
3. Subjekata javnog i privatnog sektora

Dakle, elektronske fakture se odnose i na privatni i na javni sektor.

A osnovne razlike u fakturisanju zavise upravo od toga da li poslujete u okviru privatnog ili javnog sektora.

Javni sektor – fakturisanje u javnom sektoru se vrši direktrno u sistemu e-faktura.
Privatni sektor – fakturisanje se vrši posredstvo poslovnih programa, kako fakture ne bi unosili jednu po jednu.

Sve informacije o tome kako će privatni sektor predavati e-fakture za vas je pripremilo Vizija računovodstvo