Izgradnja Fruškogorskog koridora

Izgradnja Fruškogorskog koridora

Pre mesec dana započeti su dugo očekivani radovi vezani za probijanje tunela Iriški venac na Fruškoj Gori. Do sada je iskopano više od petnaest metara  tunela koji se prostire od Paragova sa jedne strane do Opštine Irig sa druge strane.

Fruškogorski koridor povezuje Rumu i Novi Sad

Fruškogorski koridor trebalo bi da ima četiri trake koje će u budućnosti povezivati Rumu i Novi Sad. Radovi vezani za Fruškogoriski koridor započeti su u maju prošle godine, a najzahtevniji deo celokupnih radova jeste probijanje i bušenje tunela Iriški venac. O složenosti ovog dela projekta govori činenica da će tunel Iriški venac sa svoja skoro četiri kilometra dužine biti najduži tunel u Srbiji. Radove na ovom projektu izvodi kineska kompanija China Road and Brige Corporation. Projekat, kao takav, od velikog je značaja za Rumu, Novi Sad i Irig jer statistika govori da tu deonicu dnevno pređe oko devet stotina kamiona i deset hiljada putničnih vozila. Ovi podaci govore da upravo ova deonica spada u najopterećenije državne puteve u Srbiji.

Najduži tunel u Srbiji

Kako je već najavljeno, a i po samom projektu tunel Iriški venac biće najduži u čitavoj državi. Dužina ovog tunela trebalo bi da iznosi oko četiri kilometra, a unutar njega saobraćaj bi trebao da se odvija u okviru četiri vozne trake. Tunel Iriški venac biće dvocevni tunel i prostiraće se od naselja Paragovo u Sremskoj Kamenici sa jedne strane do obilaznice oko Rume, sa druge strane. Zahvaljujući upravom ovom tunelu tranzitni saobraćaj će se konačno izmestiti sa prostora Nacionalnog parka Fruška Gora.

Zamišljeno je da ovaj putni pravac povezuje Koridor 10 i Koridor 4, kao i da postane najkraći put koji se prostire od Bosne do Rumunije. Fruškogorski koridor obuhvataće putni pravac koji će se se prostirati kroz sledeće deonice: Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica-granica sa Bosnom i Hercegovinom

Fruškogrski koridor predstavlja važan projekat za čitavu Republiku Srbiju jer će zahvaljujući njemu transportni saobraćaj biti lakši i briži, pored činjenice da će isti biti izmešten sa prostora Nacionalnog parka Fruška Gora.

Pre nekoliko dana započeto je dugo očekivano bušenje ulaznog portala tunela “Iriški venac” na Fruškoj gori. Na ulaznoj strani tunela, kod Paragova, kao i sa dru­ge stra­ne, pre­ma Op­šti­ni Irig, gde se na­la­zi iz­la­zni por­tal, na de­snoj cevi is­ko­pano je više od 15 metara tunela.

  Foto: Koridori Srbije

Naslovna fotografija i Video: www.vojvodinauzivo.rs