INTERVJU Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma: Ruma je pokretač razvoja Srema

INTERVJU Aleksandra Ćirić, predsednica Opštine Ruma: Ruma je pokretač razvoja Srema

Predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić, je nakon brojnih novina koje je uvela u funkcionisanje lokalne samouprave upravljanje opštine podigla na viši nivo. Rođena Rumljanka koja je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za istoriju, svojim zalaganjem i angažovanjem na funkciji predsednice opštine Ruma oduševila je celu Srbiju.

Aleksandra Ćirić govorila je za naš portal o brojnim novinama koje je uvela, kulturnom razvoju opštine, kao i budućim planovima. Razgovarali smo o opštinskim subvencijama u vidu energetskih vaučera, potom o programu prevencije gojaznosti i rane detekcije talentovanih mladih sportista, kao i pravu na novčanu pomoć namenjenu za lečenje dece od malignih bolesti. Osvrnuli smo se i na turističke potencijale opštine Ruma.

 

Uveli ste brojne novine u funkcionisanje lokalne samouprave i upravljanje opštinom ste podigli na viši nivo.

Opština Ruma predstavlja organizovanu i razvijenu opštinu sa stabilnom privredom koja omogućava svojim građanima visok kvalitet života. Trudimo se da napredujem, da ulažemo, uveli smo brojne novine, samo neke od njih su:

Obrazovanje Komisije za ostvarivanje prava na novčanu pomoć namenjenu za lečenje dece od malignih i drugih teških bolesti na teritoriji opštine Ruma,

Uveli smo nove mere kao podršku povećanja nataliteta u našoj opštini. Za prvo dete sve porodilje dobijaju jednokratnu novčanu pomoć od 30.000 dinara, nezaposlene porodilje dobijaju godinu dana po 15.000 dinara mesečno, odnosno 20.000 dinara ako imaju blizance. Trudnice koje navrše četvrti mesec trudnoće, odnosno 17 nedelja imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara, bilo da su zaposlene ili nezaposlene. Ove mere smo uveli kao dodatni oblik zaštite trudnica i porodilja na teritoriji naše opštine, a u cilju povećanja nataliteta, kao i vid socijalne zaštite i podrške budućim roditeljima.

Povećali smo starosnu granicu vantelesne oplodnje, te pravo na naknadu troškova vantelesne oplodnje može da ostvari žena koja u momentu podnošenja zahteva nije navršila 49 godina (ukoliko nema dece prethodnog reda rođenja.), odnosno da nije navršila 47 godina života (ukoliko ima dece prethodnog reda).

Opština Ruma je sprovela konkurs o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, za čega je iz budžeta opštine izdvojeno 40 miliona dinara, dok smo 15 miliona dobili od Ministarstva rudarstva i energetike. Ujedno smo i jedina opština u zemlji koja je izdvojila tolika sredstva za ovaj vid pomoći.

Uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine zatvorili smo divlje deponije koje su predstavljale višedecenijski problem naših sugrađana

Takođe, uz pomoć Ministarstva Kulture i informisanja uložili smo sredstva za obnovu ustanova kulture

Uložili smo sredstva za obnovu obrazovnih ustanova, uređenje dečijih igrališta, parkova

Imamo praksu dodele besplatnih udžbenika, tako smo i ove godine iz budžeta opštine izdvojili 33 miliona dinara za kupovinu komplet udžbenika za ukupno 3600 đaka koji pohađaju školu na teritoriji opštine Ruma od prvog do osmog razreda.

U cilju očuvanja i zaštite životne sredine, opština Ruma je izdvojila 113 miliona dinara za nabavku mehanizacije JP "Komunalac" u cilju što efikasnijeg rada na ekologiji.

Osluškujemo i pratimo želje i potrebe naših građana, težimo biti lokalna samouprava po meri svojih građana. Planiramo da nastavimo sa ulaganjima, sa obnovama i razvojem naše Opštine.

 

Za svaku lokalnu sredinu je od velikog značaja unapređenje kulturne delatnosti. Rumska opština i te kako ulaže u kulturu i objekte ustanova kulture - to potvrđuju i projekti koje ste do sada završili.

Jedan od renoviranih objekata ustanova kulture predstavlja Kulturni centar "Brana Crnčević" Ruma koji je počeo sa radom davne 1985. godine u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Danas je ovaj savremeni objekat usmeren na realizaciju pozorišnih, filmskih, muzičkih i umetničkih programa, pored čega realizuje čitav niz aktivnosti u saradnji sa drugim ustanovama kulture i u regionu.

Nakon 30 godina Opština Ruma nastavlja sa investicijama i u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja koje je prepoznalo značaj ove ustanove kulture za naš grad, uložena su sredstva za obnovu objekta. Izvršeni su radovi na pranju fasade, staklenih površina, dekoraciji fasade, rekonstrukcija platoa, odnosno ulaza u ustanovu, kupljeni su led ekrani za čega je opština izdvojila značaja sredstva u iznosu od 5 miliona dinara. Za renoviranje objekta, Opštini Ruma su dodeljena značajna sredstva. U samoj sali izvršena je reparacija stolica i izvršena je zamena podova za čega smo od strane Ministarstvom kulture i informisanja, preko konkursa "Gradovi u fokusu" dobili sredstva u iznosu od 7 miliona dinara, dok je 3 miliona dinara izdvojeno iz budžeta opštine.

Takođe, Opština Ruma finansira radove na adaptaciji jedinstvenog prostora, pod zaštitom države, koji je decenijama mesto okupljanja poklonika kulture, mesto edukacije. U pitanju su radovi na sanaciji vlage Zavičajnog muzeja, koja predstavlja višedecenijski problem za čega je opština izdvojila 12 miliona dinara, do sada smo uložili 30 miliona. Sledeća faza obuhvata zamenu kompletne stolarije, a nakon toga sledi malterisanje i izrada nove fasade. Kada je unutrašnjost objekta u pitanju, sledi postavljanje novih podnih obloga, novih elektro instalacija, za koje smo od Ministarstva kulture i informisanja dobili 6 miliona dinara, a sredstva izdvoje iz budžeta iznose 3,3 miliona, potom slede farbarsko molerski radovi. Uz pomoć Ministarstva kulture i Opštine Ruma biće nabavljena oprema za novu postavku koja će obuhvatiti gotovo celo prizemlje i manji spratni deo objekta. Zavičajni muzej će nakon završetka radovi biti bogatiji i za nove arheološke eksponate pronađene na lokalitetu Adžine njive u Klenku, koji svedoče o 8 milenijuma života na ovim prostorima. Opština Ruma će uložiti 100 miliona dinara da vrati sjaj "Zavičajnom muzeju" u Rumi kakav ima i kakav zaslužuje.

Zatim, u potpunosti smo izvršili rekonstrukciju prostora nekadašnjeg Doma vojske gde je otvorena Gradska biblioteka “Atanasije Stojković” u Rumi

Reprezentativna zgrada za koju je izdvojeno 105 miliona dinara za kupovinu i rekonstrukciju predstavlja arhitektonski dragulj Rume. Izgrađena je pre 110 godina, i od svog nastanka menjala je svoju namenu, ali je uvek bila u službi kulture i predstavljala mesto okupljanja naših sugrađana. Opština Ruma je u potpunosti finansirala renoviranje. Zgrada je ponovo zasijala, sada novim sjajem, a mi iz lokalne samouprave smo zadovoljni što otvaranje biblioteke u novom prostoru potvrđuje naš trud i rad u ulaganja u oblasti kulture, te ćemo ovim putem nastaviti kako bi sve naše ustanove kulture dobile izgled kakav zaslužuju.

U toku je sprovođenje postupka javne nabavke u cilju zaključenja ugovora sa izvođačem radova na rekonstrukciji fasade centralnog gradskog jezgra na građanskim kućama izgrađenim krajem XIX veka, koje predstavljaju arhitektonsku celinu. Takođe, u toku je sprovođenje postupka javne nabavke kompletne rekonstrukcije i sanacije Spomenika Revolucije, koji je izgrađen 1975. godine, a za čega je izdvojeno više od 22 miliona dinara

Kakvi su dalji planovi?

U planu su nam kapitalna ulaganja u sve segmente života, u ustanove kulture, rekonstrukcija Zavičajnog muzeja, ulaganje u obrazovanje, zdravstvo. U planu su veliki infrastrukturni projekti, rekonstrukcija dve najprometnije ulice u gradu.

Zahvaljujući geografskom položaju, Ruma je sasvim sigurno sve atraktivnija za strane investitore. Pored samog položaja, koje još prednosti nudi opština sadašnjim, ali i budućim investitorima?
Ruma je pokretač razvoja Srema jer je jedna od najrazvijenijih opština i sa dobrom poslovnom klimom nalazi se na pogodnom geografskom području, na raskrsnici velikih saobraćajnica što je doprinelo da veliki broj stranih kompanija započne posao u Rumi. To je razlog što se u Rumu doseljava veliki broj ljudi iz drugih krajeva zemlje.

Opština Ruma raspolaže kvalitetnim poljoprivrednim zemljištem, pruža velike investicione mogućnosti, raspolaže kvalifikovanom i iskusnom radnom snagom, lokalna samouprava pruža veliku podršku brzim i efikasnim radom kako sadašnjim, tako i budućim investitorima.

Opština Ruma raspisala je dva javna poziva, a oba u vezi nove opštinske subvencije u vidu dodele energetskih vaučera. Produženi rok prijave potvrđuje da je interesovanje veliko. Šta obuhvataju energetski vaučeri?

Izuzetno je veliko interesovanje za ovaj vid subvencije. Energetskim vaučerima ćemo omogućiti pomoć domaćinstvima sa teritorije naše opštine u vidu plaćanja računa za grejanje u JP "Stambeno" Ruma i JP "Gas - Ruma", kao i pri kupovini ogrevnog drveta, briketa, peleta i uglja kod privrednih subjekata sa liste prijavljenih po javnom pozivu.
Pravo na energetske vaučere imaju sva domaćinstva čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 25.000,00 dinara po članu domaćinstva. Jedno domaćinstvo ima pravo na korišćenje jednog vaučera čija vrednost iznosi 15.000,00 dinara. Izuzetno, vrednost subvencije iznosi 3.000,00 dinara za korisnike koji su energetski ugroženi kupci u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu.

Svesni krizne situacije koja je zadesila čitav svet, u cilju prevazilaženja iste, na ovaj način smo želeli da pomognemo najugroženijim sugrađanima u vidu Energetski vaučera za nabavku ogreva za predstojeću zimsku sezonu.

Opština Ruma je u saradnji sa udruženjem Sport za sve “Most“ i profesorom fizičke kulture Dejanom Lovčaninom započela program prevencije gojaznosti i rane detekcije talentovanih mladih sportista „Želim pravo da rastem zdravo“. Kažite nam nešto više o ovom projektu?

Svesni činjenice da su deca sve manje fizički aktivna, iz čega proizilazi veliki broj gojazne dece, sve veći broj školske dece sa smanjenim motoričkim sposobnostima kao i značajno manji broj dece u svetu sporta, pokušaćemo da sveobuhvatnim istraživanjem i testiranjem dece prepoznamo rane faktore rizika u zdravstvenom stanju dece ali i rano detektujemo nadarenu decu, kako nam nijedno talentovano dete ne bi promaklo kroz sistem sporta.

Istraživanje je podeljeno u dva segmenta:

1. Zdravstveno istraživanje, gde ćemo testiranjem morfoloških karakteristika i lekarskim pregledom, utvrditi zdravstveno stanje svakog učenika, utvrditi tačan broj dece sa povišenim rizikom od gojaznosti i kardiovaskularnih oboljenja.

2. Sportsko istraživanje, gde ćemo testiranjem motoričkih sposobnosti baterijom testova, utvrditi stepen razvijenosti motoričkih sposobnosti svakog učenika, detektovati motorički nadarenu decu za sport i imati bazu podataka razvoja sposobnosti dece.

Cilj istraživanja jeste da dobijemo tačne rezultate za svako dete, na osnovu kojeg ćemo napraviti preporuke o pravilnoj ishrani i preporukama pravilnog vežbanja za svako dete kojem se ustanovi rizik od oboljenja, kao i preporuke za usmerenje dece na bavljenje sportom u skladu sa njihovim afinitetima i motoričkim predispozicijama.
Glavni cilj i osnovna ideja ovog istraživanja je animiranje dece da prihvate vežbanje, pravilnu ishranu i zdrave stilove života kao neophodan faktor u unapređenju i očuvanju sopstvenog zdravlja. Ovo je pravi put ka zdravijoj naciji i kvalitetnijem radu u sportu.Trajanje projekta je predviđeno od 15.10.2022. do 15.10.2023. sa mogućnošću nastavka.

Opština Ruma obrazovala je Komisiju za ostvarivanje prava na novčanu pomoć namenjenu lečenju dece obolele od malignih i drugih teških bolesti na teritoriji opštine Ruma. Možete nam reći nešto više o tome?

Opština Ruma je obrazovala Komisiju za ostvarivanje prava na novčanu pomoć namenjenu za lečenje dece od malignih i drugih bolesti na teritoriji opštine Ruma. Pored svih nedaća koje bolest donosi, lečenje je finansijski iscrpljujuće, podrazumeva stalne odlaske u regionalne zdravstvene centre, te odlukama iz oblasti socijalnih davanja lokalna samouprava na ovaj način pomaže porodicama u ovoj teškoj borbi.
Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti korisnici, deca do 18 godina starosti sa prebivalištem na teritoriji Opštine Ruma, oboleli od malignih i drugih teških bolesti koje su definisane propisima o zdravstvenoj zaštiti, a koja su u stanju potrebe za novčanom pomoći za lečenje.

Novčana pomoć može biti odobrena za lečenje u zdravstvenoj ustanovi u zemlji i inostranstvu, za lečenje u kućnim uslovima i u ustanovi socijalne zaštite, za kupovinu lekova i pomagala, za troškove prevoza u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi na teritoriji Opštine Ruma ili Republike Srbije ili u inostranstvu, u postupku rehabilitacije. Iznos novčane pomoći koju korisnik može da ostvari po jednom podnetom zahtev u utvrđuje se rešenjem na osnovu mišljenja Komisije koja ceni ispunjenost zdravstvenih, socijalno-ekonomskih i drugih uslova u svakom konkretnom slučaju. Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Odeljenju za društvene delatnosti, koja prima i obrađuje zahteve i izrađuje predlog rešenja o odobrenju sredstava, a na osnovu mišljenja stručne komisije.

Zahvaljujući položaju, opština ima i bogat turistički potencijal. Šta je to što najviše privlači turiste?

Raznovrsni resursi na području Opštine Ruma pružaju velike mogućnosti za razvoj turizma, od kulturnog preko sportsko rekreativnog, lovnog, ribolovnog, izletničkog i seoskog.
Izletište Borkovac predstavlja jednu od turistučkih atrakcija naše opštine, nalazi se na 2 km od centra Rume i predstavlja oazu zelenila. Idealno mesto za odmor, rekreaciju i sport zbog uređene trim staze i šetališta koji se protežu kroz drvored. Izletište nudi mnoštvo mogućnosti za uživanje i razonodu.

U cilju razvoja i unapređenja u toku je postupak obnove postojeće trim staze i postavljanje novih sprava za vežbanje. U toku su radovi na uređenju napuštenog bazena u izletištu Borkovac, gde je predviđen prostor za košarkaški teren, tenis, odbojku i mali fudbal. U toku su radovi krčenja šiblja, grana, nakon čega će uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine uslediti pošumljavanje šume Borkovac.

Projektom je predviđeno pošumljavanje i unapređenje park šume Borkovac, što predstavlja jednu od faza uređenja izletišta koje pretenduje da postane jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija naše zemlje.
Bara Trskovača nalazi se na obodu sela Platičeva u južnom delu rumske opštine, a stavljena je pod zaštitu države radi očuvanja prirodnih mrestilišta retkih autothonih vrsta riba: linjaka i zlatnog karaša, kao i staništa karakterističnih barsko-močvarnih ekosistema i močvarne vegetacije na utrinama poput trske, ševara, šaša i barskih vrba.
Posavsko lovište Karakuša - u južnom delu Rume smestio se šumski kompleks i lovište “Karakuša”. Osnovano je 1977. godine i ima veoma povoljan geografski položaj. Nalazi se pored magistralnog puta Novi Sad-Ruma-Šabac i u blizini velikih centara domaće turističke ponude. Glavne vrste krupne divljači su divlja svinja, jelen i srndać, koji se love sa čeke ili u grupnom lovu. Veliki broj životinjskih vrsta i različitih biljaka pored lovaca privlači i ornitologe i ljubitelje prirode.

Kod kulturno – istorijskih dobara posebnu pažnju svakako zaslužuje svetski poznat arheološki lokalitet Gomolava, na levoj obali reke Save kod Hrtkovaca koji svedoči o životu od doba neolita.
Riznica istorijskog bogatstva naroda koji su živeli i žive na ovim prostorima nalazi se u Zavičajnom muzeju u Rumi, koji je smešten u objektu podignutom 1772. godine od strane barona Marka Aleksandra Pejačevića.
Cilj nam je da Ruma postane popularna turistička destinacija, te ćemo raditi na jačanju odnosno unapređenju rada Turističke organizacije opštine Ruma, čiji će zadatak biti da promoviše turističke potencijale naše opštine, a to su arheološki lokaliteti i formiranje info centra Turističke organizacije koji će biti dostupni kako građanima tako i posetiocima.