Inspekcija kontroliše da li poslodavci poštuju mere zaštite od korone

Inspekcija kontroliše da li poslodavci poštuju mere zaštite od korone

Prethodne nedelje inspektori su na terenu proveravali da li su poslodavci, u skladu sa preporukama, doneli Pravilnik o preventivnim merama i da li ga se pridržavaju. U utorak je počela kontrola Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenje epidemije.

Izvršeno je 430 nadzora i 386 poslodavaca je radilo onako kako je predviđeno, odnosno imali su plan privremenih mera. Sa pripremom plana 40 poslodavaca nije ni počelo da radi, a četiri poslodavca su bila u fazi izrade plana. Poslodavcima koji nisu započeli plan privremenih mera dati su kratki rokovi od tri do pet dana da to urade. Već iduće nedelje inspektori će ići u kontrolu ponovo. Posle toga kod onih koji nisu ništa uradili preduzimaće se mere koje su zakonom predviđene.

Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne nije predviđena kaznena mera, ali su Zakonom o bezbednosti zdravlja na radu predviđene kazne.