Grad Novi Sad se uključio u realizaciju konkursa za kupovinu seoskih kuća

Grad Novi Sad se uključio u realizaciju konkursa za kupovinu seoskih kuća

Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo Javni konkurs za realizaciju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije, a Grad Novi Sad uključio se u realizaciju tog Konkursa.

Uloga jedinice lokalne samouprave u realizaciji i sprovođenju ovog javnog konkursa je značajna, naročito u pogledu utvrđivanja ispunjenosti uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom. Ispunjenost uslova utvrđuje stručno lice jedinice lokalne samouprave koje je ovlašćeno da utvrdi procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, a izjavu u obrascu prijave, kojom se garantuje tačnost ovih podataka, potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik.

Sva zainteresovana lica koja žele da konkurišu na ovom Javnom konkursu više informacija mogu pronaći na sajtu Ministarstva za brigu o selu.

Prijave zainteresovanih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Grada Novog Sada će se podnositi u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka ulica br. 110a, a sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 021/6624-282.