Frilenseri postigli dogovor sa Vladom

Frilenseri postigli dogovor sa Vladom

Predstavnici Udruženja frilensera i Udruženja radnika na internetu postigli su dogovor sa Vladom u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza. Vlada je prihvatila predlog udruženja da se normirani troškovi povećaju sa postojećih 43 odsto na 50 odsto. Dogovoreno je i da će se frilenserima omogućiti upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza.

Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu pomeren je na 1. januar 2022. godine. Do tog roka važiće do sada dogovoreni uslovi.

Na sastanku je dogovoreno i da će ova dva udruženja odrediti svoje predstavnike, koji će učestvovati u radnoj grupi koja ima zadatak da izradi predloge novih zakonskih rešenja.