EU suspendovala Pakt stabilnosti i rasta, cilj zaštititi zdravstvo i privredu

EU suspendovala Pakt stabilnosti i rasta, cilj zaštititi zdravstvo i privredu

Ministri finansija EU odobrili su suspenziju propisa o budžetskoj disciplini kojom se dozvoljava evropskoj dvadesetsedmorici da potroše koliko treba da ublaže ekonomske posledice pamdemije koronavirusa. Ministri EU su odobrili predlog Evropske komisije podnet u petak da se suspenduje Pakt stabilnosti i rasta.

-Pribegavanjem toj klauzuli garantovaće se potrebna fleksibilnost da se preduzmu sve korisne mere za podršku našim zdravstvenim sistemima i za zaštitu naših privreda - izjavili su ministri nakon video konferencije.

Ova mera dozvoljava zemljama članicama da privremeno odstupe od Pakta za stabilnost i rast, koji određuje budžetske propise za zemlje koje koriste evro. Ovo trenutno najviše znači Italiji koja je najteže pogođena pandemijom koronavirusa. Italija je i druga najzaduženija zemlja u evrozoni posle Grčke, sa dugom od 130 odsto BDP.

Nemačka, koja je do sada sprovodila striktnu budžetsku politiku, odlučila je da zajmi novac da bi finansirala plan ekonomske pomoći. Ovakav plan Nemačke nije viđen od Drugog svetskog rata.