Elektronsko arhiviranje dokumentacije postaje obavezno za sve firme od 1. januara 2024. godine.

Elektronsko arhiviranje dokumentacije postaje obavezno za sve firme od 1. januara 2024. godine.


Elektronsko arhiviranje dokumentacije postaje obavezno za sve firme od 1. januara 2024. godine. Uredba o jedinstvenim tehičko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2022) propisuje sledeće obavezne radnje:

* Korišćenje softverskog rešenja za elektronsko arhiviranje;
* Odobravanje liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
* Elektronsko arhiviranje stvaraoca i imaoca pre predaje nadležnom arhivu;
* Obavljanje stručnog nadzora u eArhivu;
* Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se uništava;
* Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se trajno čuva i
* Mere zaštite softverskog rešenja u kojem se vrši elektronsko arhiviranje

N arhiva - Arhiviranje poslovne dokumentacije

N arhiva predstavlja bezbedno i sigurno mesto za čuvanje vaše dokumentacije. Rešenje koje su kreirali će vam umnogome olakšati rukovanje dokumentacijom koju po zakonskoj obavezi morate čuvati duži vremenski period.

Korišćenjem NUCLEO softvera na jednom mestu dobijate niz benefita, koji će vam olakšati poslovne procese i značajno umanjiti troškove na godišnjem nivou. N arhiva ima rešenja koja uključuju skladištenje poslovne dokumentacije, indeksiranje dokumentacije, softver za upravljanje arhivom i sigurnosno uništavanje dokumentacije. 

Ako naiđete na prepreku u nekom delu procesa, profesionalna korisnička podrška je tu da vam pomogne, odgovori na vaša pitanja i otkloni eventualne nejasnoće.

 

069 0249 026

info@nucleo.rs