Elektronska registracija za sva preduzeća od sledeće godine

Elektronska registracija za sva preduzeća od sledeće godine

Sledeće godine osnivači svih firmi u Srbiji moći će svoja preduzeća da registruju elektronskim putem, bez potrebe dolaska na šaltere Agencije za privredne registre.

Trenutno to mogu da učine preduzetnici i preduzeća u formi DOO – društva sa ograničenom odgovornošću.

U toku sledće godine elektronska registracija, prema najavama iz APR, biće moguća i za sve preostale forme privrednih društava – akcionarska, ortačka i komanditna društva.

Tokom prvih devet meseci ove godine elektronski je u APR registrovano 2.680 preduzetnika i preduzeća u formi DOO. U istom periodu protekle godine broj elektronskih registracija preduzetnička i DOO firmi bio je 2.314, dok je u godini pre pandemije ovaj broj bio upola manji nego sada – 1.304 od januara do kraja septembra 2019.

-Portalu sa eServisima APR pristupa se preko sistema za centralizovano prijavljivanje. Uz pomoć korisničkog naloga pristupa se aplikaciji, odnosno elektronskoj prijavi za osnivanje preduzetnika i društva sa ograničenom odgovornošću (jednodomnog ili dvodomnog) – kažu u APR.

Elektronska prijava osnivanja može se podneti ukoliko podnosilac ima kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), instalirani čitač elektronskih kartica i NEXU aplikaciju, koja omogućuje elektronsko potpisivanje bilo kojim sertifikatom, a koja je dostupna na sajtu APR.

Osim toga podnosilac elektronske prijave treba da ima bilo koju vrstu platne kartice za plaćanje naknade za elektronsku registraciju osnivanja, koja je niža od naknade za registraciju osnivanja sa prijavom i dokumentacijom podnetim u papirnoj formi.

Elektronska forma rešenja o osnivanju, nakon završenog postupka registracije, preuzima se iz same aplikacije putem koje se podnosi elektronska prijava, ili ga podnosilac može primiti i putem elektronske pošte, ukoliko se Agenciji prijavi adresa za prijem elektronske pošte.