Dve vetroelektrane u opštini Mali Iđoš

Dve vetroelektrane u opštini Mali Iđoš

Opština Mali Iđoš stavila je na rani javni uvid dva plana detaljne regulacije koji se tiču izgradnje vetroelektrana Loćenac i Feketić, u istoimenim katastarskim opštinama. Planove je izradila Projektura doo iz Beograda.

Vetroelektrana Lovćenac

Investitor prve vetroelektrane, na području Lovćenca, je firma WPP West Wind doo Beograd, u vlasništvu poljske kompanije V-Ridium Wind.
Planom je obuhvaćeno područje površine oko 5.720 ha, i to deo katastarskih opština Lovćenac, Feketić i Mali Iđoš, koje se većim delom prostire istočno od autoputa Beograd-Subotica, do granice sa opštinama Bečej, Srbobran i Bačka Topola.

U planu je gradnja vetroelektrane snage oko 300 MW, sa oko 50 lokacija vetrogeneratora. Zemljište predviđeno za gradnju je pretežno poljoprivredno u privatnoj svojini, sa mrežom atarskih puteva.
U planu se napominje da će zbog blizine naseljenih mesta Mali Iđoš, Lovćenac i Feketić biti utvrđena određena ograničenja koja će biti definisana nakon izvršenih analiza kroz modelovanje disperzije buke i treperenja senki, kao i analize vizuelnog uticaja na siluetu naseljenog mesta.

U okviru područja planirana je i trafostanica „Lovćenac“ sa priključnim razvodnim postrojenjem preko koga će se ostvariti povezivanje planiranog 400 kV dalekovoda u funkciji vetroelektrane i isporuka proizvedene električne energije u prenosni sistem EMS-a.

Vetroelektrana Feketić

Druga vetroelektrana gradiće se na području Feketića, a investitor Ecoener Wind Power plant doo Beograd iza kojeg stoji španska Grupo Ecoener.
Vetroelektrana Feketić ukupne snage oko 90 MW, sa 21 vetrogeneratorom, planirana je na površini od oko 2.100 ha, južno od naseljenog mesta Feketić.
Zemljište je takođe pretežno poljoprivredno, u privatnoj svojini sa mrežom atarskih puteva, a u okviru područja je planirana i trafostanica „Feketić“ sa priključnim razvodnim postrojenjem za povezivanje planiranog 110 kV dalekovoda u funkciji vetroelektrane.

Vetro potencijali su u Bačkoj

Srbija trenutno ima devet vetroelektrana, sa ukupnim godišnjim kapacitetom od oko 400 megavata, što zauzima samo jedan procenat tržišta struje, a potencijal vetra je mnogo veći. Najviše ih je u Banatu i u Istočnoj Srbiji, jer su ta područja najvetrovitija.
Ravnica u Bačkoj je, naravno, pravi izbor, iako Srbija ima mnogo potencijala za korišćenje energije vetra. Naša zemlja raspolaže ukupnim potencijalom za instaliranje vetrogeneratora od dva i po gigavata, pokazale su analize.

O energiji vetra

Energija vetra je obnovljiv izvor energije, i najčešće se koristi za proizvodnju električne energije.

- Ne zahteva, u većini slučajeva, dodatnu potrošnju konvencionalnih goriva;
- Najmanje zagađuje životnu sredinu, ali može da bude opasnost po ptice i slepe miševe;
- Energiju vetra koristili su još drevni Persijanci i Kinezi;
- Krstaši su u Evropu doneli koncept korišćenja energije vetra još u 13. veku;
- Energija vetra je danas najzastupljeniji vid obnovljivih izvora energije u svetu.

Izvor: https://www.e2.rs/u-opstini-mali-idjos-se-grade-dve-vetroelektrane/

Foto: Pixabay