Dve nove kategorije licence za turističke agencije

Dve nove kategorije licence za turističke agencije

Dve nove kategorije licence uvedene su izmenama Pravilnika o rangiranju organizatora putovanja, a u skladu sa Zakonom o turizmu. Tako će, organizatori sa važećom licencom, zahtev za izdavanje nove sa promenjenom kategorijom, morati da podnesu Registru turizma Agencije za privredne registre.

Uz zahtev za izdavanje nove licence sa promenjenom kategorijom organizator putovanja podnosi kompletnu dokumentaciju koja se prilaže i prilikom podnošenja zahteva za izdavanje licence. Potrebno je da agencija dokaže da je u prethodnih godinu dana prodala organizovane turističke aranžmane za 10 do 300 putnika, da je obezbedila garanciju putovanja sa limitom pokrića od 50 000 evra i depozit od 300 evra. I to sve za licencu A10.

Za licencu A15 agencija treba da dokaže da je prodala aranžmane za 301 do 600 putnika, da ima garanciju putovanja sa limitom pokrića od 100 000 evra i depozit od 500 evra.