Dodeljene prve ID kartice za posrednike u zakupu i prometu nepokretnosti

Dodeljene prve ID kartice za posrednike u zakupu i prometu nepokretnosti

Posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti dodeljeno je prvih 150 identifikacionih (ID) kartica koje će povećati zaštitu i obezbediti sigurnost svih učesnika na tržištu nepokretnosti.

Projekat je realizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Grupacijom posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti PKS, koja je najavila bolje poslovanje ovog privrednog sektora na tržištu.

Kartica, pored fotografije, ima i QR kod putem koga korisnik u svakom trenutku skeniranjem, može da priđe bazi sa informacijama o svakom pojedinačnom agentu i proveri kada je stekao licencu, koliko dugo je u bazi podataka i za koju agenciju radi, kako bi bio siguran da je svoju nekretninu poverio nekome ko kvalitetno obavlja svoj posao.

Procedura za dobijanje kartice je jednostavna, ali sa druge strane i zahtevna u smislu obaveza koje proizvodi. Identifikovanje putem kartice nalaže da se ne postupa samo po zakonskim regulativama, već i po normama struke koje su članovi Grupacije posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti utvrdili sa PKS.