Počinje primena zakona o lobiranju

DANAS POČINJE PRIMENA ZAKONA O LOBIRANJU

Danas počinje da se primenjuje Zakon o lobiranju koji je usvojen prošlog novembra. Zainteresovani budući lobisti mogu da se prijavljuju za obuku Agenciji za borbu protiv korupcije, a svi detalji o tome su na sajtu agencije. 

Uslov za upis lobiste u registar lobista je obuka za lobiste koju organizuje Agencija za borbu protiv korupcije. Lobista mora da sluša predavanje iz osam oblasti, prođe praktične vežbe i na kraju ga očekuje polaganje testa da bi dobio potvrdu o završenoj obuci koja je neophodna za upis u registar, predviđeno je pravilnikom o programu lobiste koji je u primeni od 14. avgusta 2019.

Program obuke sadrži sledeće oblasti: 

  1. Ustavno uređenje Republike Srbije;
  2. Lobiranje;
  3. Kodeks ponašanja učesnika u lobiranju;
  4. Državna uprava i lokalna samouprava;
  5. Sukob interesa i borba protiv korupcije;
  6. Finansiranje političkih subjekata;
  7. Krivična dela i prekršaji i
  8. Zaštita podataka o ličnosti. 

Test može polagati samo onaj kandidat koji je pohađao program obuke u celosti. Pravilnikom je predviđeno kako se tačno sprovodi test.

Cilj Zakona o lobiranju je zaštita javnog interesa i dodatna izgradnja integriteta javnih funkcionera, što je dobro za svaku pravnu državu i funkcionisanje vladavine prava - rekao je za Politiku direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić. 

Agencija za borbu protiv korupcije ima sve nadležnosti u vezi sprovođenja zakona - od raspisivanja konkursa, obuke, izdavanja sertifikata, preko izrade pravilnika, do kontrolisanja rada u praksi, kako lobista, tako i lobiranih lica. 

Sikimić kaže da je Srbija postupila u skladu sa zahtevima u vezi sa poglavljem 23 u pregovorima sa EU i po preporukama GREKO. 

Uz novi Zakon o sprečavanju korupcije, koji će biti u primeni od 1. septembra sledeće godine, dodaje on, ostvarićemo dodatni napredak u evrointegracijama. 

Sikimić potvrdno odgovara na pitanje da li se očekuje da poslanici, ministri i drugi bez zadrške prijavljuju svoje kontakte sa lobistima, a dužni su to da urade u roku od 15 dana. 

Sikimić naglašava i to da je jedna od ključnih stvari da lobirano lice ne sme da primi apsolutno nikakvu naknadu. Informacije, stavovi i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljenim u sredstvima javnog informisanja, na primer, ne smatraju se lobiranjem, kao ni građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona i drugih propisa.