Danas počinje prijava na konkurs za podelu seoskih kuća

Danas počinje prijava na konkurs za podelu seoskih kuća

Danas počinje prijava na konkurs za bespovratna sredstva za podelu seoskih kuća, oko 10.000 evra po svakoj kući. Ukupna vrednost programa je oko 500 miliona dinara, a u prvoj fazi se očekuje naseljavanje 400 kuća u ruralnom području po celoj Srbiji. Rok za podnošenje prijava je 1. novembar ove godine, a država će ovim novcem pokriti sve troškove kupovine, ali ne i renoviranja i uređenja.

Oni koji dobiju sredstva ne mogu da prodaju kuću u periodu od deset godina od dana zaključenja ugovora. Na konkurs mogu da se prijave supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji, kao i mladi poljoprivrednici. Podnosioci prijave moraju da ispune nekoliko uslova: da nemaju više od 45 godina, da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih 5 godina.

Podnosioci prijave ne mogu biti sa prodavaocem nepokretnosti u krvnom srodstvu, da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih obaveza prema državi. Ove uslove moraju da ispune oba supružnika. Osim obaveznih uslova, podnosioci prijave moraju da ispune i samo jedan od sledećih uslova: da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima porodice, da poseduje formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili da je prosvetni radnik ili zanatlija, da žive u gradskim sredinama u zakupljenoj nepokretnosti samostalno ili sa članovima porodice i da ima nameru da živi na selu, da obavljaju poslove čija je priroda takva da mogu da ih rade od kuće na selu.

Reč je o programu dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, zatim mogućnost dodele zemlje na besplatno korišćenje, za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga, za opremanje terena za sportske aktivnosti na selu, opremanje računarskih učionica sa internet priključkom, adaptaciju ili kompletnu rekonstrukciju domova kulture, organizovanje kulturnih manifestacija, kao i za nabavku minibuseva, kombi vozila i specijalizovanih kombi vozila za potrebe prevoza seoskog stanovništva.