Dan nestalih - Kako možemo pomoći njihovim porodicama

Dan nestalih - Kako možemo pomoći njihovim porodicama

Međunarodni dan nestalih obeležava se 30. avgusta. Međunarodna komisija za nestale osobe već 26 godina podržava saradnju između zemalja zapadnog Balkana na rešavanju ovog pitanja u sukobima 1990-tih. Pronađeno je preko 70% nestalih ali se još uvek traga za ostalim licima. Danas su nam misli sa onima koji još uvek tragaju za svojim nestalima a njih je oko 10 000 porodica.

Masovne žrtve i ratni zločini sagledavaju se godinama isključivo u političkom, a ne u činjeničnom i humanitarnom svetlu na štetu istine i pravde i prava porodica nestalih da saznaju sudbinu svojih voljenih. Inicijatori rada na rešavanju ovog pitanja su uglavnom upravo predane i odlučne porodice a traganje za nestalima i njihova identifikacija je složen proces koji zahteva regionalnu saradnju, stručnost i specijalizovane institucije.

Na ovaj dan prošle godine, ICMP je uz podršku UK objavio tematski vodič za porodice nestalih u zemljama bivše Jugoslavije kako bi im pomogli da ostvare svoja prava na istinu, pravdu i reparacije. Vodič pod naslovom Rešavanje pitanja osoba nestalih u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije dostupan je na svim jezicima zemalja bivše Jugoslavije. Vodič objašnjava prakse i načela koja pojedine zemlje primenjuju u svojim nastojanjima da reše pitanje nestalih tokom 90-tih. Svrha Vodiča je da pruži tačne informacije kako porodicama nestalih tako i građanima. Proces prijavljivanja nestale osobe kao i potencijalnih lokacija tajnih grobnica pomoću ICMP-ovog Centra za online upite opisan je jednostavnim jezikom uz detaljna uputstva.

Pitanje nestalih mora da se tretira kao humanitarno pitanje lišeno politizacije. Rešavanje ovog problema je dugoročno ulaganje u mir i stabilnost. Iako je većini to prva pomisao, ovaj dan nije posvećen isključivo nestalima u ratu. Nestanci se dešavaju svaki dan a o nestalima se u javnosti malo zna. Aktivnost većeg broja građana u potrazi povećava verovatnoću da budu pronađeni.

U znak solidarnosti prema njihovim najbližima, 30- ti avgust je prozvan danom sećanja za sve osobe koje se smatraju nestalim bez obzira da li su nestale usled oružanih sukoba, zločina protiv čovečnosti, prirodnih nepogoda, organizovanog kriminala, migracija ili drugog uzroka.

Tako je tokom prošle godine u Srbiji prijavljen nestanak 2830 punoletnih lica a pronađeno 2785. Dakle, još 45 porodica traga za svojim najvoljenijima. Brojni nestanci dece i maloletnih lica na godišnjem nivou u Srbiji, problem su koji se neretko ignoriše. O nestancima mnogih se ništa ne zna ništa, već samo mali broj njih opet kao i u prethodnom slučaju, zahvaljujući angažovanosti porodice dopre do medija kada zapravo započinje javna potraga.

Centar za nestalu i zlostavljanu decu od 2015. godine beleži na desetine slučajeva nestale dece koja su bila prijavljena, a koja su brzim alarmiranjem javnosti, ubrzo nakon toga pronađena i vraćena svojim porodicama. Upravo ti slučajevi potkrepili su istav Centra da će uključivanje šire javnosti u potragu kroz osnivanje Registra nestalih lica Srbije znatno doprineti boljoj potrazi za nestalim licima.

Deca su najčešće meta pedofila, trgovaca ljudima, pa se nestanak svakog deteta mora razmatrati i u tom kontekstu. Neka deca odlaze od svojih kuća jer su žrtve zlostavljanja u porodici.

Fondacija Tijana Jurić je osmislila sajt koji omogućava svim građanima da prijave nestalo lice kao i da pretražuju bazu prijavljenih nestalih lica. Ako je nestao neko koga znate, nestanak možete prijaviti na sajtu.
Prijavom lica u registar omogućava se aktivno učešće građana u potrazi.

Aplikaciju Nestali Srbija možete preuzeti potpuno besplatno.

Subjektivno posmatrajući, nestalom osobom se smatra svaka osoba čije boravište nije poznato i koju druga osoba ili druge osobe traže. Termin “nestala osoba” dobija objektivno značenje kada se osoba prijavi formalno nestalom. Dakle, svaki nestanak pre nego što se zavede u bilo koji registar mora biti prijavljen policiji.

Pišući o ovome, nadamo se da ćemo informisati širu javnost i na taj način podržati brži i bolji napredak u procesu ostvarivanja prava porodica na istinu, pravdu i malo unutrašnjeg mira.
Pozivamo sve one koji znaju nešto o nestalim licima na saradnju. Podelite informacije o nestalima, pružite podršku onima kojima svaka informacija može biti od značaja.