Brži razvoj digitalne ekonomije

Brži razvoj digitalne ekonomije

 21.juna 2019.godine na sednici Vlade Srbije usvojen je Predlog nacrta zakona o trgovini i Predlog izmena i dopuna zakona o elektronskoj trgovini i tim povodom učinjen je značajan korak ka razvoju elektronske ekonomije u Srbiji, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Nove regulative u oblasti elektronskog trgovanja robom i uslugama doprineće približavanju našeg tržišta evropskim i svetskim standardima, a samim tim i bržem razvoju naše digitalne ekonomije i društva.

Stručnjaci iz ove oblasti smatraju da je savremena digitalna ekonomija vodeći pokretač privrednih inovacija i preduzetničke konkurentnosti. Digitalna ekonomija menja i tržište rada i način na koji se obavljaju poslovi. Iako Amerika prednjači u ovoj oblasti, smatra se da bi zemlje EU uskoro mogle da dostignu nivo tehnološkog i digitalnog razvoja Amerike i time omoguće otvaranje milion novih digitalnih radnih mesta. Analize pokazuju da vrednost koju digitalna ekonomija stvara u industrijski najrazvijenijim zemljama sveta iz grupe G20, premašuje četiri biliona dolara i već učestvuje sa nekih osam odsto u njihovom ukupnom bruto domaćem proizvodu. Srbija je trenutno na 77 mestu od 143 zemlje na listi Svetskog ekonomskog foruma po infrastrukturi informaciono-komunikacionih tehnologija i obrazovanju radne snage, a snažan uticaj digitalne ekonomije vidljiv je u javnim sektorima kao što su zdravstvo, obrazovanje i e-uprava.