Porez

Ako ste zaradili oko 200.000 evra prošle godine, obavezan je porez na godišnji dohodak građana

Ako radite u Srbiji, a zaradili ste više od 2.470.644 dinara (oko 20.000 evra) prošle godine, obavezni ste da najkasnije do 15. maja ove godne podnesete prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana. 

To se, sasvim sigurno, odnosi na mali broj zaposlenih, jer je prosečna godišnja zarada u Srbiji u prošloj godini iznosila 823.548 dinara. Pomenuti obveznici su oni koji zarade više od tri prosečne zarade i porez plaćaju na iznos preko tog limita. Imaju pravo i na lilčne odbitke i to za poreskog obveznika - 40% prosečne godišnje zarade od oko 329.419 dinara, a za izdržavanog člana porodice - 15% ili 123.532 dinara.

Stopa poreza na oporezivi dohodak je 10%, ali do šestostruke prosečne zarade, što je oko 4,94 miliona dinara. Na razliku između iznosa koji je veći od 4,94 miliona dinara poreska stopa je 15%.

Ukoliko se izbegava plaćanja poreza na godišnji dohodak građana, koji je utvrđen u iznosu od 1,5 miliona dinara, propisana je kazna zatvora od jedne do pet godina i novčana kazna. Ukoliko je iznos veći od 7,5 miliona dinara, zatvorska kazna je od jedne do osam godina.

Izvor: Novi Magazin

Foto: Pixabay / stevepb