ACO Therm svetlosna okna

ACO Therm svetlosna okna

ACO Therm svetlosna okna omogućavaju potpuno novi koncept u uređenju podrumskih prostorija. Zahvaljujući svojoj strukturi, beloj boji i priključku za vezivanje odvodne cevi, ovi proizvodi pružaju podrumskim prostorijama sigurnost, dovoljnu količinu svetlosti i lako održavanje, dok različite varijante pokrivnih rešetki omogućavaju prelazak pešaka ili vozila preko svetlosnog okna.

 

Karakteristike:

* Visoka refleksija svetlosti u unutrašnji prostor
* Naknadno povišenje visine uz pomoć elemenata za nadvišenje
* Odvođenje padavina putem sifonskog odvoda sa hvatačem lišća
* Visoka otpornost i strukturna stabilnost elemenata

Pregled sistema

Rešetke

Dimenzije

 

ACO građevinski elementi d.o.o.
Srbija │ III Industrijska zona bb │ 22314 Krnješevci, Stara Pazova 
tel: +381 22 811 580
fax: +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs