Privreda

Dan polja strnih žita, krmnog bilja i uljane repice

Održana tradicionalna manifestacija Dan polja strnih žita, krmnog bilja i uljane repice

Pčele

Neprocenjiva šteta: Stradali rojevi pčela u košnicama

Kapija uspeha

Milićević: Turizam u AP Vojvodini u kontinuitetu beleži rast

Konferencija "Poslovni skok"

Održana prva konferencija „Poslovni skok“ u Kruševcu

Apatinska marina

Apatinskoj marini plaketa za kvalitet usluga u ugostiteljskoj i turističkoj delatnosti u 2018. godini